Välkommen alla skyttar!

Till
Alla Pistolskyttar i Norrbottens Pistolskyttekrets.
Norrlands Mästerskapet med Pistol 2015 är nu avslutat.

Tävlingsledningen vill härmed tacka alla skyttar och framför allt alla Funktionärer som gjorde vårt Norrlandsmästerskap 2015 till ett Mästerskap att minnas.

Vi som varit med och planerat för tävlingarnas genomförande har haft ett enkelt jobb tack vare Norrbottens duktiga föreningar. Utan dessa föreningar så hade det inte blivit något Mästerskap.

Vad Vi saknar är bilder från tävlingarna, så om någon skytt eller funktionär har bilder som kan passa på NsM 2015;s hemsida så vänligen skicka till:

klint11@telia.com

Nästa års Norrlandsmästerskap kommer att genomföras någonstans i Västerbotten inte klart vart någonstans ännu men det kan bli Umeå.

Ha int så ledsamt, korn, sikte, krama.

Med Vänliga Hälsningar:

Leif Holmström
Christer Willman
Robert Eklund
Eva Klint
Ola Forsberg
Katja Ylimaunu
Ann-Sofi Klint